Novinky a události
Novinky a události

Zjistěte všechny novinky o skupině Lifocolor

Svět recyklace bez barev?

Výrobci obalů i spotřebitelé kladou vysoké nároky na jejich vzhled. Zároveň roste touha po větším využívání recyklovaných materiálů. Barevné plasty však často představují pro recyklaci kámen úrazu a barvení recyklovaných plastů má také svá úskalí. Jak barevný může být v budoucnu ještě udržitelnější svět obalů?

Svět recyklace bez barev?
Možnosti barevní PCR materiálů v obalovém průmyslu

Výrobci obalů i spotřebitelé kladou vysoké nároky na jejich vzhled. Zároveň roste touha po větším využívání recyklovaných materiálů. Barevné plasty však často představují pro recyklaci kámen úrazu a barvení recyklovaných plastů má také svá úskalí. Jak barevný může být v budoucnu ještě udržitelnější svět obalů?

Šokující obrázky znečištěných pláží a plastových lahví v řekách a jezerech vytvářejí velký tlak na plastový průmysl. Zejména v odvětví obalů se zvyšuje poptávka po koncepcích recyklace plastů. Velcí výrobci a majitelé značek stále více prosazují jejich zavádění v celém dodavatelském řetězci. V rámci těchto projektů udržitelnosti budou v budoucnu hrát ještě větší roli systémy sběru odpadů, jako je systém DSD (Duales System Deutschland - Zelený bod), který umožňuje získávat recyklovatelné materiály ze shromážděných plastových odpadů, a vytvářet tak uzavřený systém pro obalové aplikace.

Pohled na shromážděný materiál před fází přepracování v recyklačním zařízení na plasty poskytuje příkladnou představu o tom, jak rozmanitý je plastový odpad. Obaly vyrobené z různých plastů, převážně z polyesteru, polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE), se liší jak barvou, tak výrobním procesem. V recyklačních podnicích, musí být heterogenní shromážděný materiál nejprve pracně roztříděn podle tříd polymerů a barev, vymyt a poté zpracován pro použití jako plastové recykláty - v běžné praxi označované jako postspotřebitelské ( postconsumer) recykláty  (PCR).

Click here to read the full article.