Kvalita a udržitelnost
Kvalita a udržitelnost

Šetrné využívání zdrojů je pro nás samozřejmostí.

Bereme svou odpovědnost vážně

Naše práce na vývoji a výrobě masterbatchů a kompaundů je precizní a na nejvyšší úrovni. Naše vysoké povědomí o kvalitě se promítá do všech oblastí naší společnosti. 

 

Pravidelné audity

Zajišťujeme vysokou kvalitu produktů a služeb pomocí našeho moderního řízení kvality. Snažíme se optimalizovat a dále rozvíjet své produkty a služby. Naše procesy jsou kontrolovány a sledovány prostřednictvím pravidelných auditů. Přispíváme svým technickým a právním know-how k vývoji nových produktů a tak nacházíme správné řešení pro jednotlivé aplikace.

Intenzivní podpora

Spoléháme na angažované zaměstnance, kteří jsou si vědomi kvality, a podporujeme další vzdělávání, abychom rozšiřovali jejich znalosti a schopnosti a neustále zlepšovali své procesy. Naše týmy jsou strukturovány tak, aby každý zaměstnanec odpovídal za vlastní práci. Naši zaměstnanci se účastní vzdělávacích aktivit a absolvují intenzivní úvodní školení, jakmile nastoupí do naší společnosti. Klademe důraz na kvalitní vzdělání a proškolení v oboru.

Vysoké povědomí o životním prostředí

Trvale udržitelné myšlení a jednání na ochranu našeho životního prostředí je pro nás důležitým aspektem. Je pravdou, že plastikářský průmysl vyžaduje neustále nová opatření a vývoj v oblasti likvidace materiálů způsobem co nejvíce šetrným k životnímu prostředí. Jako zpracovatel plastů spolupracujeme s našimi zákazníky na hledání řešení dle současných požadavků trhu z hlediska udržitelnosti, zvyšování míry recyklace a životních cyklů produktu, stejně jako na používání předmětů na jedno použití a jejich recyklaci.

Management energie

Úspora energie je důležitou otázkou pro každou výrobní společnost. Abychom snížili energetickou spotřebu, pracujeme se strojním vybavením a zařízeními, které stále udržujeme na špičkové úrovni. To vede ke snižování emisí a spotřeby energie.

Všechny závody Lifocolor mají certifikaci ISO 9001. Lifocolor, s.r.o. dále také ISO 14001.

Oba závody v Německu, Lichtenfels a Straufhain, provozují energetický management podle DIN EN ISO 50001 od roku 2015. Naše certifikáty i Politiku kvality a EMS najdete ke stažení v úseku Download.

Důsledná recyklace

Naše uzavřené výrobní cykly zahrnují důslednou recyklaci výrobního odpadu. Při výrobě používáme barevně optimalizované receptury. Naše zaměstnance školíme, aby předcházeli vzniku odpadů a pracovali způsobem, který šetří energii.

Průmysl se mění a roste poptávka po ekologických výrobcích. Lifocolor v této oblasti neustále vyvíjí nové produkty, například  LifoCycle, pro udržitelné a recyklovatelné výrobky. Přečtěte si více zde.

Máte dotazy nebo potřebujete podporu od našich odborníků? Pak nás prosím kontaktujte!

Kvalita a udržitelnost

Více na Lifocolor