Rozwiązania dla ponownie wykorzystywanych tworzyw sztucznych
Rozwiązania dla ponownie wykorzystywanych tworzyw sztucznych

Design for Recycling

Kolory dla obiegu recyklingowego

Ponownie wykorzystane polimery mogą być ponownie użyte na różne sposoby:

  • Recykling mechaniczny: zużyte tworzywa sztuczne są przetwarzane na recyklaty. Odpady tworzyw sztucznych pochodzące od konsumentów nazywane są recyklatem/żywicą pokonsumpcyjną (PCR). Odpady tworzyw sztucznych pochodzące z procesów przemysłowych nazywane są poprzemysłowym recyklatem/żywicą (PIR).
  • Recykling energii cieplnej: Energia zawarta w tworzywach sztucznych jest wykorzystywana przez spalanie, na przykład do wytwarzania energii elektrycznej.
  • Recykling chemiczny: Monomery lub materiały na bazie petrochemicznej są odzyskiwane i wykorzystywane do produkcji materiału bardzo zbliżonego do jakości pierwotnej.
 
Możliwość recyklingu polimerów

Dzięki naszej ofercie LifoCycle możemy wyznaczyć kierunek dobrej zdolności do recyklingu, a tym samym łatwego sortowania podczas przetwarzania pierwotnych i ponownie używanych polimerów. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom barwiącym zapewniamy np. możliwość sortowania. Nasze masterbatche wykrywalne w podczerwieni wspierają automatyczne sortowanie.
Masterbatche dla procesów recyklingu mogą być opracowywane na podstawie tzw. polimerów pierwotnych, jak również na podstawie częściowych lub kompletnych systemów nośników recyklatu. Te ostatnie są szczególnie odpowiednie dla materiałów pierwotnych przeznaczonych do pętli recyklingu. Odpowiednie dodatki przeciwdziałają procesom degradacji w procesie recyklingu poprzez powtarzające się obciążenia termiczne.
Więcej o naszym portfolio LifoCycle

 
Barwienie recyklatów

Obecnie, nawet po sortowaniu kolorów i separacji polimerów, systemy sortowania dają tylko raczej jasne i ciemne frakcje polimerów PCR jako punkt wyjścia.
Jaśniejsza z nich ma tendencję do bycia zabarwioną na atrakcyjne odcienie przy większej różnorodności i mniejszym użyciu barwników, dzięki czemu stężenie masterbatcha i koszty barwienia w finalnym artykule mogą pozostać umiarkowane. Jaśniejsze frakcje polimerowe są jednak zazwyczaj mniej dostępne ze względu na bardziej skomplikowane sortowanie i przetwarzanie.
Ciemne typy ograniczają obecnie różnorodność barwienia; zasada jest taka: im ciemniejszy odcień docelowy, tym bardziej realistyczny i ekonomiczny rezultat. Jasnych odcieni nie da się osiągnąć prawie wcale lub tylko przy wysokich kosztach.
Dzięki naszej interpretacji Colour Road 2023 w imponujący sposób pokazujemy spektrum kolorów, które jest możliwe do uzyskania dzięki barwiącym materiałom PCR.

Chętnie doradzimy Państwu w sprawie indywidualnego projektu recyklingu.

Rozwiązania dla ponownie wykorzystywanych tworzyw sztucznych

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna