Rozwiązania dla biopolimerów
Rozwiązania dla biopolimerów

Colour up your biopolymers!

Bioplastiki w biegu

Odpowiedzi na pytania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym są poszukiwane przez wszystkich partnerów w naszym łańcuchu dostaw, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić zasoby. Jednym z podstawowych podejść do projektowania produktów polimerowych i opakowań wykonanych w większości lub całkowicie ze zrównoważonych składników są polimery wytwarzane z zasobów odnawialnych, zwane bioplastikami lub biopolimerami.

 
Czym są biopolimery?

Terminy „bioplastiki” oraz „biopolimery ” nie są chronione. Są one używane w różny sposób, ale w podobnym kontekście i odnoszą się do polimerów, które są częściowo lub w całości wykonane z zasobów odnawialnych albo z surowców mineralnych lub kopalnych i są biodegradowalne.

 
Lifocolor jako solidny partner w rozwiązaniach biologicznych

Opracowujemy odpowiednie rozwiązania do barwienia i funkcjonalizacji wszystkich wymienionych biopolimerów w zależności od Twoich potrzeb. Nasza oferta LIFOCOLOR BIO łączy w sobie wszystkie nasze produkty związane z tym zagadnieniem.


biopochodne, biodegradowalne:
PLA
PLA blendy
PHA
PHA blendy
PBS

Na bazie oleju, biodegradowalne:
PBAT

biopochodne, nie biodegradowalne:
Bio-PE
WPC (Wood Plastic Composite)

Więcej o LIFOCOLOR BIO

 
Kolor podbija świat biopolimerów

Degradowalność w warunkach kompostowania domowego jest w pełni brana pod uwagę tylko wtedy, gdy wszystkie składniki mogą być odpowiednio biodegradowalne lub przedostać się do gleby jako biologicznie kompatybilne pozostałości mineralne. Odpowiada to naszemu zapewnieniu o tym, w jaki sposób chcielibyśmy stworzyć wieczne kolory: nadające się do recyklingu, a w przypadku biotworzyw, zgodnie z zasadą Cradle to Cradle.

 
Atrakcyjne i modne kolory również dla biopolimerów

Po raz pierwszy w ramach projektu pilotażowego udało nam się zaprojektować modne kolory z Colour Road 2022 do barwienia biopochodnych, nadających się do domowego kompostowania polimerów. Jedenaście receptur masterbatchy LIFOCOLOR Bio-C pokazuje, że produkty z biotworzyw nie muszą wyglądać nudno – wręcz przeciwnie: biopolimery mogą wyglądać pięknie!
Więcej o Colour Road 2022

 
Nowość: Roślinne koncentraty barwiące Bio-C

W ramach naszej koncepcji wiecznych kolorów oraz mając na uwadze wysokie wymagania dotyczące koncentratów barwiących do biopolimerów, opracowaliśmy nowe receptury: w 100% oparte na naturalnych, wegańskich barwnikach. Dowiedz się więcej!

Do ulotki produktu

Rozwiązania dla biopolimerów

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna