Compounding

Compounding


Bezpośrednie barwienie, bez konieczności dozowania

Czym są compoundy?

Compound jest mieszaniną polimeru i dodatków oraz/lub materiału wypełniającego. W ten sposób eliminuje się konieczność osobnego dozowania koncentratu na maszynie przetwórczej, ponieważ compound jest przetwarzany bezpośrednio bez dalszego mieszania. W rezultacie redukowane są wewnętrzne odchyłki koloru partii polimeru.

Kiedy stosuje się compoundy?

Koncentrat barwiący nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Oto przypadki, w których bardziej zalecamy zastosowanie compoundu:

  • Problemy z rozkładem koloru: kiedy podczas stosowania koncentratu barwiącego odkrywasz, że powstają smugi i występują różnice w kolorze
  • Koncentrat z wysokim dozowaniem: specjalne zastosowania, takie jak dodatek do rozpraszania światła, czasami wymagają użycia dużych ilości barwnika i dodatków. W tych przypadkach stosowanie koncentratu jest często mało ekonomiczne i nie jest najlepszym rozwiązaniem z technicznego punktu widzenia. Intensywny kolor naturalny polimeru również może być powodem, dla którego należy dodać więcej koncentratu barwiącego. Natomiast duża ilość dodanego koncentratu może mieć negatywny wpływ na właściwości produktu końcowego
  • Bezpieczeństwo wymagane w zakresie jednolitej zawartości składników aktywnych: zadowalająca stabilność najważniejszych procesów przetwórczych wymaga dużej jednorodności dodawanych komponentów, na przykład dodatków laserowych
  • Brak systemu dozowania: specjalistyczne przetwarzanie koncentratu barwiącego wymaga odpowiednich systemów dozujących materiał

Zapytaj o szczegóły nasz dział handlowy!

Materiały informacyjne na temat naszych produktów można pobrać w sekcji Pliki do pobrania.

Compounding