Wieczne kolory
Wieczne kolory

Z natury w naturę

Inspiracje z natury i środowiska

Jeśli produkty są opracowywane z myślą o gospodarce obiegowej tworzyw kopalnych, wybór barwnika musi być uwzględniony w procesie decyzyjnym na wczesnym etapie. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie przydatności kolorów do fazy użytkowania i ponownego przetwarzania.

W przypadku cyklu biopolimerów jeszcze wyższe wymagania stawia się przed wyborem barwnika - zwłaszcza gdy cykl kończy się kompostowaniem. Zatem to, co należy zaprojektować w ramach "Design for Recycling" (D4R), to wartość i trwałość plastiku i koloru. Pomimo i właśnie z powodu tej złożoności Lifocolor opowiada się za rozwojem trwałych, przyjaznych dla środowiska barwników dla zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych.

Nasza koncepcja wiecznych kolorów została opracowana we współpracy z VENN Kreativ GbR w Berlinie. Dwa aspekty kierują nas w kwestii tego, które kolory pozostaną z nami na zawsze:

1) Jakie barwy i impresje kolorystyczne z otoczenia i natury pojawią się również w przewidywalnej przyszłości i zainspirują nasze zmysły?

2) Jakich barwników możemy użyć, aby wprowadzić te "wieczne" kolory i impresje kolorystyczne do świata tworzyw sztucznych w sposób zrównoważony i podlegający recyklingowi. Czy istnieją też "wieczne" barwniki, które mogą być najlepszą podstawą?

Z jednej strony nasza koncepcja wiecznych kolorów polega na przełożeniu inspiracji z kolorów natury i środowiska na świat tworzyw sztucznych. Z drugiej strony, musimy ocenić dostępne środki barwiące pod względem możliwości ich recyklingu w różnych cyklach. Po trzecie, koncepcja polega na tym, aby w sposób otwarty, czujny i dociekliwy oceniać i profesjonalnie oceniać nowe osiągnięcia w dziedzinie barwników.

Lifocolor opracowuje swoje receptury w taki sposób, aby idealnie wspierały fazę użytkowania, jak również proces "after-use". Niezależnie od tego, czy wyposażamy polimery dziewicze, PCR, PIR czy nawet biopolimery. Taka postawa i nasze działania sprawiają, że farba i plastik mogą zachować nierozerwalną więź na czas nieokreślony w harmonii z naszym środowiskiem - innymi słowy na zawsze.

Wieczne kolory

Więcej na ten temat Gospodarka cyrkularna